Překladatelské služby

!!! MOMENTÁLNĚ JSEM NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ !!!

Potřebujete rychlý a kvalitní překlad z němčiny do češtiny nebo naopak z češtiny do němčiny? Sháníte překladatele pro překlady většího rozsahu či ke stálejší externí spolupráci?

Překladatelské služby Externí spolupráce

Levné, rychlé a kvalitní překlady


  1. z českého jazyka do německého jazyka,
  2. z německého jazyka do českého jazyka

na základě živnostenského listu (Překladatelská a tlumočnická činnost, německý jazyk).

Překladatelské služby nabízím v oborech:
Kvalitní překlady podniková ekonomika, logistika, management kvality, management produktu, mezinárodní management, management životního prostředí, životní prostředí, Evropská unie (EU), cestovní ruch, obchod, vzdělávání, umění a literatura, média, film, tv a video, technické a všeobecné texty.

Díky práci "na volné noze" jsem pro překlad k dispozici téměř kdykoli, včetně víkendů a případů potřeby urgentních překladů obratem. Neváhejte se proto na mne kdykoli obrátit telefonicky na čísle +420 774 833 598 nebo e-mailem poslaným na adresu jana.neumannova@hotmail.cz. Budu-li moci, ráda se překladu ihned ujmu.

Ceny překladů a obchodní podmínky

Cena překladu je stanovena vždy za normovanou stranu (zkráceně NS, normostranu). Normostrana je Obchodni podminky standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků (symbolů a mezer), což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu. Výpočet ceny překladů probíhá na základě počtu znaků nebo slov v dokumentu.

Údaje o počtu znaků a počtu slov jsou k dispozici v MS Word (funkce Nástroje - Počet slov). Překlady v Excelu nebo Powerpointu tuto funkci nemají, proto se v případě Excelu veškerý text kopíruje do wordového dokumentu, kde se poté spočítá výše uvedeným způsobem; v případě MS Powerpointu se ze statistiky souboru (funkce Soubor - Vlastnosti - Statistické údaje) určí počet slov, který se vydělí 250 a vyjde tak počet normostran.

Cenu překladu určuji na základě počtu znaků v cílovém jazyce (tedy jazyce, do kterého překládám).

Nejsem plátce DPH - ceny překladů jsou konečné.

Ceny za normovanou stranu:

(NS = 1800 znaků včetně mezer v cílovém jazyce)

Termín zpracování nad 48 h: z NJ do ČJ/z ČJ do NJ.......250/270 Kč

Termín zpracování do 48 h: z NJ do ČJ/z ČJ do NJ.........270/290 Kč

Termín zpracování do 24 h: z NJ do ČJ/z ČJ do NJ.........300/320 Kč

Objednávka překladů: telefonicky na čísle +420 774 833 598, písemně e-mailem Objednávka překladů zaslaným na adresu jana.neumannova@hotmail.cz nebo vyplněním kontaktního formuláře s uvedením fakturačních údajů a potřebného termínu dodání. Objednávku potvrdím s uvedením sazby za NS pro dodaný text k překladu.

Fakturace překladů: ihned po vyhotovení zakázky nebo na konci měsíce za všechny objednané a přeložené texty (u stálých zákazníků). Splatnost faktury je standardně 14 dní, pokud se spolu nedomluvíme na jiné lhůtě.

Příjem zakázek a předání překladů: elektronickou poštou (zpracování v MS Office, překl. programu Transit).

Navštivte také

www.kolemkola.cz

Nabídka cyklistických, lyžařských a turistických pobytů. Zpravodajství a výsledky ze světa cyklistiky a ploché dráhy.

www.kolemkola.cz

www.nakladatelstvijh.cz

Nabídka nakladatelských služeb jako je předtisková příprava, počítačový zlom stránek, DTP, ofsetový i digitální tisk a vazba knih. Zhotovení webové prezentace včetně validity a optimalizace pro vyhledávače.

www.nakladatelstvijh.cz

Slovníky on-line

Seznam slovník - cizojazyčné slovníky on-line

Abz slovník cizích slov - slovník cizích slov on-line

Odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky

Návštěvnost