Jana Neumannová

(nar. 8.3.1980 v České republice)

Jana Hájková

Vzhledem ke studiu a několikaletému pobytu v Německu jsem měla možnost zdokonalit své jazykové znalosti (němčina), které využívám k vlastní překladatelské a lektorské činnosti.

Více než 5 let jsem působila, studovala a pracovala v Německu. Zkušenosti s překlady, výukou a doučováním německého jazyka mám od roku 2000 a neustálé je rozšiřuji.

Životopis


Školní vzdělání:
1986 - 1994Základní škola v Jablonci nad Nisou
1994 - 1998Gymnázium Jablonec nad Nisou (ukončeno maturitou)

Odborné studium:
1998 - 2002Vyšší odborná škola mezinárodního obchodu, Jablonec n. N., Obor Cestovní ruch (ukončeno

získáním titulu diplomovaný specialista v oboru mezinárodní obchodní styk /DiS./)

2000 - 2005Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, Obor Betriebswirtschaftslehre/Podnikové

hospodářství/(ukončeno získáním titulu Diplom-Kauffrau /Dipl.-Kff., diplomovaná obchodnice/)


Pracovní poměry:
VI 2005 - IV 2006Organizátor programů a produktů cestovního ruchu v Libereckém kraji

v cestovní kanceláři TRIP, Jablonec nad Nisou

od V 2006OSVČ: Překladatelka německého jazyka

Lektor německého jazyka (soukromá a firemní výuka němčiny)


Vzdělání a kvalifikace (německý jazyk)


V 199610ti denní jazykový pobyt v Kaufbeuren, Německo
V 1998maturitní zkouška z jazyka německého, Gymnázium Jablonec nad Nisou
IX/X 199812ti denní jazykový pobyt v Bernu, Švýcarsko
XI 1999státní základní jazyková zkouška z jazyka německého, Státní jazyková škola v Liberci
VIII 200030ti denní jazykový kurz Deutsch als Fremdsprache na IHI Zittau (zakončen maturitou z německého

jazyka pro zahraniční studenty - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer

Studienbewerber /DSH/)

I 2002absolventská zkouška z jazyka německého, VOŠ Mezinárodního obchodu v Jablonci nad Nisou
III 2002 - VI 2002praktikum u cestovní kanceláře Holiday Home, Leipzig
X 2003 - III 2004praktikum u letecké přepravní společnosti Lufthansa Cargo AG, Frankfurt nad Mohanem
III - XII 2004diplomová práce u letecké přepravní společnosti Lufthansa Cargo AG, Frankfurt nad Mohanem
I 2005diplomová zkouška - němčina jako cizí jazyk (Deutsch als Fremdsprache), IHI Zittau

Živnostenské oprávnění

  1. Překladatelská a tlumočnická činnost
  2. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

Vznik živnostenského oprávnění: 26.04.2006

Reference


Překladatelské služby:


Vzdělávací a jiné instituce: Internationales Hochschulinstitut (IHI) Zittau, Kommunalgemeinschaft Euroregion Neiße, Statutární město Mladá Boleslav
Nakladatelství: C.H.Beck, Grada Publishing, nakladatelství jh
Překladatelské agentury: Moudrý překlad, Oceanside Translations, CEET, Aspena, Azra, Gradus, FINE a další
Firmy: BMW, Škoda auto, Lidl, Plus, Soare sekt, Logwin Solutions Czech, Brand Brothers, Hollen CZ, Jan Kavalír - Doprava a spedice a další

Překlady knih:


Německo-český překlad
knihy "Kickboxen - Trainieren wie der achtfache Weltmeister"

Jak dokonale zvládnout kickbox (Klaus Nonnemacher, nakladatelství Grada Publishing a. s. 2009, 144 str.)

Kniha Kickbox

Moderní publikace z oblasti bojových umění nabízí precizní popisy technik, řadu tréninkových tipů a rad pro správné využití tréninkového náčiní v kicboxu. Jejím autorem je osminásobný mistr světa v pěti různých bojových sportovních odvětvích a držitel řady dalších mezinárodních ocenění. Kniha je ideální příručkou pro začínající kickboxery, nabízí však také řadu cenných rad profesionálním bojovníkům a je určena též trenérům. Na řadě fotografií představuje autor názorně základní bojové postoje, práci nohou, úhybné manévry, pěstní techniky a techniky nohou a velkou pozornost věnuje tréninku se speciálním náčiním pro kickbox a nácviku boje s plným kontaktem. Součástí knihy je též autorův autentický popis přípravy na mistrovství světa v kickboxu s podrobným popisem jeho tréninkového plánu. V závěru knihy se čtenář dozví něco z historie této stále populárnější sportovní disciplíny. Více o knize s možností objednání se dozvíte na adrese www.nakladatelstvijh.cz.

Německo-český překlad
knihy "RADSPORT - Der Ratgeber für Ausrüstung, Technik, Training, Ernährung, Wettkampf und Medizin"

CYKLISTIKA - Rádce pro výstroj, techniku, trénink, výživu, závody a medicínu (Peter Konopka, nakladatelství jh - Jana Hájková 2007, 200 str.)

Kniha Cyklistika

Kniha Cyklistika je jedinečně uceleným rádcem pro cyklistické začátečníky, hobby cyklisty i výkonnostní sportovce. Její autor, sportovní lékař německé cyklistické reprezentace, fundovaně postihuje všechny oblasti cyklistiky - od historie kola a cyklistiky přes techniku a trénink s uvedením tréninkových programů v jednotlivých oblastech tréninku, až po správné cyklistické vybavení a základy správné výživy v přípravné a závodní fázi včetně jednoduchých příkladů. Publikace se zaměřuje na všechny výkonnostní skupiny (mladistvé, ženy, muže a seniory), jedna kapitola je též věnována medicíně v souvislosti s cyklistikou. Kniha je doplněna 178 barevnými fotografiemi, 86 barevnými obrázky a náčrty, 40 grafy. Více o knize s možností objednání se dozvíte na adrese www.nakladatelstvijh.cz.

Konečná revize německo-českého překladu
knihy "Internationales Umweltmanagement, Band III., Operatives Umweltmanagement im internationalen und interdisziplinären Kontext"

Mezinárodní management životního prostředí, Svazek III., Operativní environmentání management v internacionálním a interdisciplinárním kontextu (Matthias Kamer, Heinz Strebel, Jiřina Jílková a kol., nakladatelství C.H.Beck 2005, 550 str.)

Kniha Mezinárodní management životního prostředí

Třetí svazek se věnuje ochraně životního prostředí vztahující se na proces a na produkt s jejím zaměřením na uzavřené oběhy energetických a látkových toků. K tomu jsou vědomosti zprostředkované v předchozích dvou svazcích uživatelsky konkretizovány na operativní rovině. Tzn, že je zde věnována pozornost environmentální orientaci v provozních funkčních a průřezových oblastech, jako je např. výroba, nákup, logistika, příp. controlling, organizace a marketing, a stejně tak environmentálně-technickým základům managementu energie, (odpadních) vod nebo odpadového hospodářství. Více o knize se dozvíte na adrese www.nakladatelstvijh.cz.


Překlady internetových stránek:


www.jankopka.cz
www.1000miles.cz
www.residencefilanda.com/cz/residence.asp
www.residenceparadiseriva.com/cz/residence.asp

Vysvědčení, diplomy a certifikáty

Navštivte také

www.kolemkola.cz

Nabídka cyklistických, lyžařských a turistických pobytů. Zpravodajství a výsledky ze světa cyklistiky a ploché dráhy.

www.kolemkola.cz

www.nakladatelstvijh.cz

Nabídka nakladatelských služeb jako je předtisková příprava, počítačový zlom stránek, DTP, ofsetový i digitální tisk a vazba knih. Zhotovení webové prezentace včetně validity a optimalizace pro vyhledávače.

www.nakladatelstvijh.cz

Slovníky on-line

Seznam slovník - cizojazyčné slovníky on-line

Abz slovník cizích slov - slovník cizích slov on-line

Odkazy

Užitečné odkazy na webové stránky

Návštěvnost